Matematyka
dla dzieci i młodzieży

Kursy matematyczne
prowadzone są
w oparciu o autorski
program nauczania

Mali Matematycy
Wstęp do matematyki. Poprzez gry, ruch oraz pracę w grupie dzieci odkrywają, stosują i utrwalają podstawową wiedzę matematyczną. W ten sposób uruchamia się też myślenie logiczne oraz wnioskowanie.
Korzystamy z pomocy, które umożliwiają dzieciom bezpośrednie doświadczanie matematyki. Wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych uczy wyrażania swoich myśli i spostrzeżeń. Praca w grupie sprzyja integracji, motywuje do działania, wprowadza elementy zabawy, współdziałania i rywalizacji.
Program realizowany jest na kilku poziomach, o wzrastającym stopniu trudności. Oprócz nowych elementów, materiał zawsze zawiera powtórzenia zagadnień. Pozwala to na trwałe zapamiętywanie i utrwalanie wiedzy. Autorski program nauczania.
Dzieci 3-8 lat. Zajęcia w małych grupach 4-6 osób, raz w tygodniu, po 50 minut.
Kangurki
Dla ambitnych uczniów ze szkoły podstawowej, którzy chcą dobrze się przygotować i zdobywać laury w konkursach matematycznych typu Alfik, Kangur Matematyczny itp.
Uczestnicy poznają techniki rozwiązywania zadań testowych, uczą się logicznego myślenia oraz szacowania wyników.
Ćwiczymy rozwiązywanie zadań z tekstem, z naciskiem na ich zrozumienie oraz rozwiązanie problemu. Analizujemy też zadania logiczne z konkursów. Stawiamy na niestandardowe myślenie oraz łatwe generowanie pomysłów.
To rozszerzenie wiedzy zdobytej w szkole, które pozwala m.in. opanować metody szybkiego liczenia. Dzięki temu arkusze testowe i gry matematyczne przestają być dla dzieci tajemnicą.
Zajęcia w małych grupach 4-6 osób, raz w tygodniu, po 50 minut.

Zapisz dziecko na bezpłatną lekcję pokazową

Napisz

Imię i nazwisko *

Adres email *

Temat

Treść wiadomości

Zadzwoń

+48 504 296 496